გზავნილი
1. AC MILAN (Off)
[ 25 Aug 2013, 13:56 ]
bediswera.
Ganmarteba.
Winaswar gansazgvruli,xshir shemtxvevashi arasasurveli xvedris gardauvaloba.patalizmi aris rwmena imisa,rom yvelaperi winaswar gadawyvetili gvtis an zebunebrivi dzalis mier.yvela es movlena gardauvalia,radgan winaswar aris gansazgvruli!
Shen ras piqrob am temaze?martavs shens cxovrebas bediswera?
[Pasuxi][Cit]|
2. T E M O (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:01 ]
vfiqrob sakutar bedisweras adamiani tviton qmnis
[Pasuxi][Cit]|
3. patrioti (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:14 ]
T E M O, მე კი ვფიქრობ ბედისწერა არსებობს და მას ღმერთი ,,გვიწერს". უფლის ნებაა ყველაფერი და ჩვენი ბედიც მის ხელშია
[Pasuxi][Cit]|
4. AC MILAN (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:17 ]
patrioti, anu winaswar aris chveni bedi gansazgvruli?
[Pasuxi][Cit]|
5. T E M O (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:19 ]
ციტატა: patrioti me ro exla wavide da vigac movkla gamodis ro gmertma damiwera ro vigacis mokvla? AramgoniA radgan gmertma mogvca chkua, goneba da fiqri. Shesabamisad gvitxra gaakete is rac sworad migachniao
[Pasuxi][Cit]|
6. patrioti (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:23 ]
AC MILAN, ბედისწერა აბსტრაქტული მცნებაა. ის არსებობს, მაგრამ ამავე დროს არ არსებობს. არის ცხოვრების ხაზი რომელსაც მიყავხარ და არა მიყვები, რადგან ამბობენ ბედისწერას ვერ გაექცევიო, რადგან საითაც არ უნდა გადაუხვიო ეს შენი ცხოვრების გზაა და ეს ბედისწერის გზაა.
[Pasuxi][Cit]|
7. patrioti (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:26 ]
T E M O, არასწორად გამიგე. მე ბედისწერაზე ვამბობ, ღმერთმა შექმნა ადამინი და მას პარალელურად აქვს ბედისწერის გზა, აი ლიანდაგს შეიძლება შევადაროთ.

რაც შეეხება მოკვლას< ეს სხვა თემაა, რადგან ღმერთმა შექმნა ადამიანი და მისცა თავისუფლების უფლება. მაგრამ მისი ყოველი ნაბიჯი ბედისწერის ლიანდაგს მიყვება
[Pasuxi][Cit]|
8. AC MILAN (Off)
[ 25 Aug 2013, 14:31 ]
patrioti, anu winaswar gansazgvravs gmerti chvens momavals,rogorc shen ambob gzas?
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას