გზავნილი
1. Aristokratka (Off)
[ 13 Sep 2013, 19:33 ]
Murman jinoria daibada 1947clis 21tebervals.carmoshobit samegrelos erti patara qalaqis (senaki) soflidanaa (zvelisenaki).
1975cels daamtavra "sh. rustavelis raxelobis teatraluri instituti."-is samsaxiobo fakulteti.
Imave cels mushaoba daicyo rustavelis teatrshi.
1983clidan moyolebuli,agsanishnavia misi rolebi: b-ni noe - "dialogebi ormoqmedebian piesistvis". Marlis suli - "sashobao sizmari". Kenti - "mefe liri". Viqtori - "irines bedniereba". Abesalomi - "iq sadac gvarad moedineba". Toma - "naxvis dge". Msajuli- "12 ganrisxebuli mamakaci"......
Sheuzlebelia chamotvla, am genialuri,unichieresi msaxiobis mier sheqmnili gmirta saxeebisa.
[Pasuxi][Cit]|
2. Aristokratka (Off)
[ 13 Sep 2013, 19:42 ]
Adamiani saocreba. Adamiani gardasaxva. Adamiani genia.
Adamiani poezia,
adamiani xelovani.
Misi smenisas dro cherdeba chems irgvliv.
Misi cakitxuli leqsebi xelovnebis zenitia,mxatvruli kitxvis mcvervali.
[Pasuxi][Cit]|
3. KavaLLa [Adm] (Off)
[ 13 Sep 2013, 19:43 ]
მათე და მე ვართ ნამყოფი ერთად მის მონოსპექტაკლზე "ქარი მწყურია მე პირდაპირი" .mate3.

კარგი იყო ძალიან:P
[Pasuxi][Cit]|
4. Aristokratka (Off)
[ 13 Sep 2013, 19:55 ]
Gansakutrebit miyvars misi cakitxuli sh.nishnianizis leqsi "chqari matarebeli"
brcyinvalea mis mier cakitxuli ,terenti granelis shemoqmedeba .
Sul,sul,suul da isev da isev,tavidan da xelmeored, asjer da atasjer, minda vismino, minda arasodes dasruldes.
[Pasuxi][Cit]|
5. bZzziki (Off)
[ 22 Oct 2013, 22:42 ]
Dzalian damwyda guli,ert-err derialshi vnaxe roca
[Pasuxi][Cit]|
6. Aristokratka (Off)
[ 22 Oct 2013, 22:50 ]
bZzziki,
raze dagcyda guli? Da ertert serialsi ra? .dum.
[Pasuxi][Cit]|
7. bZzziki (Off)
[ 22 Oct 2013, 22:57 ]
ციტატა: Aristokratka rom vnaxe uq,magaze damwyda guli. Ariyo seriali magis sAqme
[Pasuxi][Cit]|
8. Aristokratka (Off)
[ 22 Oct 2013, 23:00 ]
bZzziki, saxli zvel ubanshi < amaze ambob?
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt