გზავნილი
9. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:51 ]
Melodia Irtveba Gverdis
Gaxsnis Dro
<body bgsound src="http://Melodiis Misamarti(midi, mp3)" loop="Ricxvi(Ramdenjer Ganmeordes)" volume="Xmis Simdzlavre(-1000 - 0)" balance="Balansi(-1000 - 1000)" />
[Pasuxi][Cit]|
10. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:51 ]
Musikis Mosmena:


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>Avirchiot Kompiuteridan</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY text=#fbff46 bgColor=#000000><BGSOUND id=sound1><BGSOUND id=sound2>
<SCRIPT>
function play(){
sound1.src=source.value
sound2.src=source.value
}
function stop(){ sound1.src=""
sound2.src=""
}
</SCRIPT>
<CENTER><BR><INPUT id=source
style="BACKGROUND: #ffcc33; WIDTH: 600px; text: ffffff" type=file><BR><INPUT style="BACKGROUND: #00ff00" onclick=play() type=button value=play><INPUT style="BACKGROUND: #ff3333" onclick=stop();stoptimer(); type=button value=stop>
</CENTER></BODY></HTML>
[Pasuxi][Cit]|
11. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:51 ]
Video Saitze:


<script language="javascript" type="text/javascript">
//Skrifti Gamoiyeneba AVI fAILEBTAN
if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")>=0) {
hTag='<img border="1" dynsrc="http://Videos Misamarti.avi" start="fileopen" loop="infinite" width="200" height="200">'
}else{
hTag='<embed src="http://Videos Misamarti.avi" autostart=true loop=true controller=false width="200" height="200">'
}
document.write (hTag)
[Pasuxi][Cit]|
12. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:52 ]
Sms is Gagzavna Saitidan:


Miutitet Nomeri<input name="n" format="*N"/><br/>Daweret Werili:<input name="b"/><br/><a href="smsto:$(n)?body=$(b)">Gagzavna</a><br/>
[Pasuxi][Cit]|
13. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:52 ]
Darekva Saitidan:


Miutitet Nomeri:<input name="num" format="*N"/><a href="wtai://wp/mc;$(num)">DArekva</a><br/>Saxeli:<input name="name"/><a href="wtai://wp/ap;$(num);$(name)">Shevinaxot</a><br/>
[Pasuxi][Cit]|
14. A,N,R,I (Off)
[ 29 Sep 2013, 21:53 ]
Google dzieba saitze

<p align="left"><img src="suratis misamarti (tu gindat googles logo) " alt="google"/><form method="get" action="http://wap.google.com/xhtml"><input type="text" name="q" size="20" value=""/><input type="hidden" name="nl" value="en"/><input type="hidden" name="Lr" value=""/><input type="hidden" name="ie" value=""/><br/><input type="submit" name="btnG" value="search"/><br><input type="radio" name="site" value="search" checked="checked"/>web<br/><input type="radio" name="site" value="images"/>Images<br/><input type="radio" name="site" value="local"/>Local<br/><input type="radio" name="site" value="mobile"/>mobile web <br/><input type="hidden" name="mrestrict" value="xhtml"/></form><br/>
[Pasuxi][Cit]|
15. NEO (Off)
[ 26 Sep 2021, 0:14 ]
სკრიპტი მინდა mp3 მუსიკის,ონლაინში რომ უსმინო ვინმეს თუ გაქვთ მომეცით, სასურველია უქოზე მოერგოს pda ვერსიაც თუ მოყვება მადლობელი ვიქნები..დროის უქონლობის გამო ვერ ვაწყობ,ან ვინმემ ააწყოს და მომყიდოს მოვილაპარკოთ
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას