გზავნილი
81. Hazard [Adm] (Off)
[ 27 Oct 2013, 11:39 ]
PaNaMa, wap gazetis skripti maq. Modulia
ra dcms-s, da translitis funqciis damateba
minda, anu siaxles ro deb tan translitis
funqciac qondes, damexmarebi mag sakitshi ?
[Pasuxi][Cit]|
82. -B-E-Q-A- (Off)
[ 27 Oct 2013, 11:46 ]
vinne kai kai skripts vr momcems? ;)
[Pasuxi][Cit]|
83. vchex@v (Off)
[ 27 Oct 2013, 12:26 ]
gacnobainfos skriptze minda gavaketo level4 shemdeg useris aqtivacia rom momivides teleze smsit mag gasaqtiurebelia useri xom aris da es telezerom gaigzavnos rogorunda?
[Pasuxi][Cit]|
84. Community (Off)
[ 12 Sep 2021, 15:14 ]
Gamarjobat gacnoba infos skripti tu gaxsovt magis sql faili.minda tu gaqvt
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...9,10,11

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt