გზავნილი
105. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 26 Oct 2013, 20:19 ]
Mon Ami, eg gavige mec, magram chventvis raga azri aqvs :/
[Pasuxi][Cit]|
106. Mon Ami [Adm] (Off)
[ 26 Oct 2013, 20:47 ]
IDIOTEQUE, chventvis araferi, ubralod eg imas adasturebs rom juves waagebines.
[Pasuxi][Cit]|
107. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 26 Oct 2013, 20:52 ]
Mon Ami, vinc uyura ki dainaxavda isec :)
[Pasuxi][Cit]|
108. IDIOTEQUE [Mod] (Off)
[ 27 Oct 2013, 23:53 ]
Moviget wynarad .juve. Ise lorentes goli mindoda :/
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...12,13,14

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას