თემები
Alergia,gaverkvet uket![3] AC MILAN»
ნევროზი[7] Gelford»
kacebis impotenciis mizezi,qalebia![3] adanali»
sqesobrivi gzit gadamdebi infeqciebi[4] bZzziki»
ანემია[1] bZzziki»
Mkerdis kibo,simptomebi da propilaqtika![2] bZzziki»
Angina inpeqciuri daavadebaa![2] bZzziki»
Gripi-prevenciuli zomebi![10] bZzziki»
Epilefsia[16] LesTaT»
Xalxuri Medicina.[29] VampirE»

<<wina. | shemdegi>>
1,2

axali temis gaxsna
მოდერატორები: LILITH, IDIOTEQUE
გადასვლა: