თემები
ღმერთები[2] motsqenilobis_ghmerti»
religiis da politikis gzajvaredini[85] Chelios»
wminda cecxlis istoria[23] donadoni»
[%]ra aris religia?[71] Chelios»
BEDISWERA martavs tqvens cxovrebas?[23] B I B I»
galileos dapirispireba eklesiastan[2] chino»

axali temis gaxsna
მოდერატორები: LILITH, IDIOTEQUE
გადასვლა: