ხატულების სია
:) :)
:( :(
;) ;)
:D :D
.baia. .baia.
.chu. .chu.
:p :p
.meala. .meala.
.cxela. .cxela.
.mpu. .mpu.


<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...62,63,64

Gverdi: